თელავი, თბილისის გზატკ. 1              ტელ: (+995 350) 270210                      info@kakhuri.com

                  ტელ: (+995 350) 270200