თელავი, თბილისის გზატკ. 1                               info@kakhuri.com                         ტელ: (+995 350) 270200